English Tekststørrelse: A A A

Berg kommunevåpen

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Formannskapets innstilling til Økonomiplan 2017 - 2020 med Budsjett 2017 og Betalingsregulativ 2017 er i henhold til kommunelovens §§ 44.7 og 45.3 lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset, Senjahopen kiosk og på kommunens hjemmeside.

Les mer... 2016-11-21

Varsel om oppstart av planarbeid - Fv. 86 Hamn

Statens vegvesen skal på vegne av Troms fylkeskommune, i samarbeid med Berg kommune i gang med å lage en reguleringsplan for 2 km veg, fra tunnel Styrbergvika til bom ved Nikkelverket. Vi ber med dette om innspill til arbeidet innen 20. desember 2016.

Det inviteres til åpent Folkemøte 7. desember kl. 17.30 på Hamn i Senja, Bryggeloftet.

Les mer ... 2016-11-10
roteskreuz_80x78

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Les mer... 2016-11-07

Påminnelse

Folkemøter kommuneplan

Berg kommune er fortsatt i prosess med folkemøter i forbindelse med kommuneplanen. Møt opp og vær med å forme fremtida for hjemstedet ditt.

Denne og neste uke er det møter følgende steder:

Onsdag 2. november kl. 18:30-20:00 på Finnsæter kapell for bygdene fra Hamn til Straumsbotn

Torsdag 3. november kl. 18:30-20:00 på Fossheim for Bergsbotn-området

Mandag 7. november kl. 18:30-20:00 på Breidablikk for Skalands-området

Velkommen!

2016-11-02

Program og praktisk informasjon

Folkemøte Senjahopen onsdag 26. oktober

Folkemøte om kommuneplan på Berg skole i Senjahopen sammenfaller med bibliotekets åpningstid. Folkemøtet skal være på ungdomstrinnets klasserom like ved hovedinngangen. Før folkemøtet skal Jens Kristian Steen Jakobsen fra Transportøkonomisk institutt orientere om ACHILLES-prosjektet "Konsekvenser av værhendelser på lokale samfunn", hovedsakelig basert på spørreundersøkelse i Senjahopen/Mefjordvær i Berg kommune og Jøvik/Olderbakken i Tromsø kommune.

Les mer ... 2016-10-25
bergvaapen-liten_64x80

Utlysning av kommunale boligtomter på Skaland

I boligfeltet Kjæsvika Vest utlyses det 14 boligtomter. Tomtene skal være byggeklare våren 2017.

Søknadsfrist er 20. november 2016.

Les mer... 2016-10-20
Varsling 24

Varsling 24

Innbyggervarsling i Berg kommune

Berg kommune bruker varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.

Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Både du som privatperson og du som nøkkelperson i en bedrift, må sjekke at vi har mulighet til å nå deg.

Les mer ... 2016-10-18

Påminnelse

Søknadsfrist Kulturmidler og SalMar-fondet

Husk søknadsfrist for Kulturmidler og SalMar-fondet som er 1. november.

Mer informasjon om tilskuddsordningene finnes i venstremenyen. Velg "Tilskudd" og ordningen du vil søke på.

Les mer ... 2016-10-18
Klubbe

Protokoll fra møte i kommunestyret

Protokoll fra møte i kommunestyret 29. september 2016 kan lastes ned fra møtekalenderen.

Les mer... 2016-10-03

Inkluderingsnavet Berg folkebibliotek

Distriktssenteret har laget film om Berg folkebibliotek som inkluderingsnav for nye innbyggere i kommunen.

Les mer ... 2016-09-29