English Tekststørrelse: A A A

flatneset-liten

Landskapsvern og turisme eller bruk av fornybare ressurser til kraftproduksjon?

Flatneset vindkraftverk

Troms Kraft Produksjon AS planlegger et vindkraftverk på Flatneset (Bergsfjord). Produksjonen er estimert til 100 GWh (35 MW) pr år. Anlegget skal bestå av 7 - 11 vindmøller à 3-5 MW. En ca 1,6 km lang 122 kV jordkabel skal knytte vindparken til transformatorstasjonen i Morrvika ved Straumsnes.
Les mer... 2008-11-07

Hvilken utvikling er det kommunen ønsker seg? - Skriv innlegg nederst på siden!

Strategisk nærings- og utviklingsplan for Berg (SNUP)

Som andre distriktssamfunn står også Bergsamfunnet overfor mange utfordringer i tida framover. Endringshastigheten i samfumet har økt formidabelt og vi blir stadig konfrontert med nye endringer (spilleregler i fiskeriene, markedskonjunkturer, avgjørelser i ESA, etc.) som skaper utfordringer for både kommunal virksomhet og næringsliv. Det verste vi kan gjøre i en slik situasjon er å sitte med hendene i fanget. Da vil endringsbølgene komme som "julekvelden på kjerringa" og før vi får sukk for oss kan vi oppleve at bedrifter forsvinner, at folketallet stuper, etc.

Les mer... 2004-07-16