Gjeldende planer

 • Energi- og klimaplan
  Dato vedtak: 24.06.2010
  Sak: Kommunestyret 31/10
  Dokumenter: Energi- og klimaplan
 • Pandemiplan
  Dato vedtak: 01.04.2016
  Dokumenter: Pandemiplan
 • Psykiatriplan
  Dato vedtak: 28.04.2011
  Dokumenter: Psykiatriplan

Planer til offentlig ettersyn

Det er ingen andre kommunedelplaner til offentlig ettersyn.

Planer med varslet oppstart

 • Trafikksikkerhetsplan
  Dato oppstart: 11.05.2017