English Tekststørrelse: A A A

ikalogo_100x30[2]

Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT)

IKAT er et interkommunalt selskap som bistår kommunene på det arkivfaglige området. Som innbygger kan du henvende deg til IKAT når du trenger innsyn i eldre arkiver som kommunen har deponert hos IKAT. De holder til i lokalene til Statsarkivet i Tromsø. Les mer på www.ikatroms.no.

Les mer... 2006-02-28
konfliktraadet

Konfliktrådet i Troms

Konfliktrådet har til oppgave å megle i tvister som oppstår mellom mennesker. Dette gjelder straffesaker som er oversendt fra politiet, og sivile saker som er innmeldt av partene selv. Konfliktrådet behandler sakene gjennom megling. Dette betyr at de to partene som har en konflikt, møtes sammen med en nøytral megler som skal tilrettelegge for dialog og hjelpe til med å lage en avtale. Megleren skal påse at interessene til begge parter blir ivaretatt.

Les mer... 2005-02-04