Private husholdninger og fritidsboliger

Renovasjon for private husholdninger og fritidsboliger i Berg Kommune skjer i samarbeid med Senja Avfall.

Informasjon om returpunkter, sortering og gjenvinningsstasjoner finner du på hjemmesidene til Senja Avfall.

Næringsrenovasjon

Bedrifter og næringsaktører må selv tegne avtale med et renovasjonsfirma. Det finnes flere firmaer i regionen.