English Tekststørrelse: A A A

Berg er en «Friluftslivets år kommune»

Kommunestyret behandlet i møte 10.12.2014 sak 50/14. Følgende vedtak ble fattet:

Berg kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.

Som en «Friluftslivets år kommune» vil Berg kommune:

1. Støtte opp om regionale og lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År.
2. Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid.
3. Vurdere kommunens økonomiske virkemidler til friluftsliv.
4. Satse på stien som aktivitetsanlegg.
5. Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid.
6. Arrangere ordførerens tur.
7. Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen.
8. Stimulere kommunenes barnehager og skoler til å bruke naturen til lek og læring.
9. Aktivt markedsføre friluftstilbudene i kommunen.

Rådmannen samordner og koordinerer arbeidet med «Friluftslivets År kommunen»

Kontakt gjerne kommunen med idéer som kan være med på å få flere ut oftere. Send en e-post til postmottak@berg.kommune.no eller kom innom så ser vi hva vi kan få til sammen.

 

Lenker: