Kommunale planer

Kommuneplan

Kommunedelplaner

Reguleringsplaner

Forkortelser:
PBL: Plan og bygningsloven
ME: Mindre endring

Utgåtte arealplaner etter 01.12.2017

  • 192913200201: Bergsbotn, Akvafarm
    Dato vedtak: 27.06.2002
    Lov ref.: PBL 1985
    Dato utgått: 14.12.2017, vedtak