English Tekststørrelse: A A A

Hjem | Helse og omsorg | Artikkel

Hjemmetjenesten i Berg er god!

Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten i Berg sist vinter. Rapporten ble behandlet i kommunestyret 5. Juli. En representant fra Komrev Nord gjennomgikk rapporten og konkluderte med at hjemmetjenesten i kommunen vår er god. Likevel er det en del forbedringer å gjennomføre. Først og fremst gjelder dette skriftliggjøring av en del rutiner samt arbeid med å få redusert sykefravær. Kommunestyret tok rapporten til etterretning og ba spesielt om at det skal foretas arbeidsmiljøundersøkelser på fagområdet hvert år.