English Tekststørrelse: A A A

Startlån fra Husbanken

Startlån

Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer kan få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Dette betyr at boligen skal ha en rimelig størrelse og pris i forhold til prisnivået på stedet. Husstander med etableringsproblemer er husstander som har behov for hel eller delvis finansiering fra kommunen. Finansiering skal bidra til å sikre husstanden stabile boforhold.

Les mer... 2013-01-07
NAV_neu

Boligtilskudd

Boligtilskudd er en støtteordning som er strengt behovsprøvd. Bare de mest vanskeligstilte på boligmarkedet kan regne med å få dette tilskuddet.
Les mer... 2011-11-24