English Tekststørrelse: A A A

Hjem | Helse og omsorg | Artikkel

Oppdatert informasjonsbrosjyre

I SAMME BÅT, Rehabilitering gjennom likemannsarbeid

Brosjyren ”I SAMME BÅT, Rehabilitering gjennom likemannsarbeid” er en informasjonsbrosjyre som forteller hvilke likemannstilbud som gis av ulike frivillige organisasjoner i kommunene Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken. Den gir også kontaktinfo når det gjelder rehabilitering i alle de fire kommunene samt Helse Nord.

Fjorårets brosjyre ble trykt opp i 3000 eksemplarer og distribuert til sykehus, legekontor, rehabiliteringssenter, fysikalske institutt, NAV - kontor m.fl. Vi håper den har vært til hjelp både for pasienter og helsepersonell.

Brosjyren er nå trykt opp i 2000 nye eksemplarer, og vi har som mål å få den distribuert til de samme institusjonene i løpet av høsten 2010. På denne måten håper vi å kunne gi både helsepersonell og pasienter kjennskap til brosjyren og de likemannstilbudene som fins i pasientenes hjemkommuner når de skrives ut og sendes hjem.

Brosjyren er utgitt av LHL Finnsnes og omegn, og prosjektet er finansiert med midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Prosjektgruppa har bestått av Heidi Gløtta Kristiansen fra LØKTA/Rehabiliteringsnettverk Midt-Troms, Sverre Abel fra FFO Midt-Troms og undertegnede fra LHL Finnsnes og omegn.

Brosjyren kan lastes ned nederst på denne siden.


Lykke til!


Mvh

Solfrid N. Hafstad,
prosjektleder