English Tekststørrelse: A A A

Berg kommunevåpen

Kunngjøring om offentlig ettersyn

Søknad om endringer ved lokalitet for produksjon av settefisk av laks og ørret i Berg kommune

Søknad i henhold til Lov om akvakultur av 17.05.2006 med forskrifter legges ut til offentlig ettersyn fra 31.08.2016 i rådhuset på Skaland og Senjahopen kiosk samt på kommunenes hjemmeside.

Les mer... 2016-08-31

Telefonnummer i Senjahopen barnehage

Det er gjort en liten endring av telefonnummer i Senjahopen barnehage. De to avdelingene har nå fått hvert sitt nummer.

Avdeling Storebjørn har fått nytt nummer 468 46 140. Avdeling Lillebjørn beholder gammelt nummer 970 41 931. Telefonnummer til styrers kontor er som tidligere 911 39 763.

Les mer ... 2016-08-03

Midler til aktivitet/tilrettelegginger i friluftsområder

Midt-Troms friluftsråd har i sitt budsjett for 2016 foreslått å avsette kr. 40 000 for 2016 til aktivitet/tilrettelegginger i friluftsområder i Midt-Troms.

Søknad sendes via Berg kommune innen 22. august 2016.

Les mer ... 2016-07-21

Invitasjon til informasjonsmøter om spillemidler for 2017

Det inviteres til informasjonsmøter høsten 2016 om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet og tilrettelegging for friluftsliv i Troms for 2017.

Les mer... 2016-07-21

Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2016

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon i 2016 og frivillige lag og foreninger kan nå søke.

Les mer... 2016-07-21

Utspyling på nettet

Senjahopen vannverk

Det vil bli foretatt utspyling ved Senjahopen Vannverk tirsdag 28. juni mellom kl. 09:00 og 13:00.

Etter utspylingen bør abonnentene tappe ut i krana nærmest husets vanninntak. La vannet renne i 10 minutter, eller til vannet er blankt.

Les mer ... 2016-06-24

Utspyling på nettet

Mefjordvær vannverk

Det vil bli foretatt utspyling ved Mefjordvær Vannverk tirsdag 28. juni mellom kl. 09:00 og 13:00.
Etter utspylingen bør abonnentene tappe ut i krana nærmest husets vanninntak. La vannet renne i 10 minutter, eller til vannet er blankt.

Les mer ... 2016-06-24

Informasjon vedrørende fullføringsrett

I fylkesrådet den 24. mai ble det vedtatt å tilby fullføringsrett for ungdommer som har brukt opp retten sin til videregående utdanning, - og som ikke er fylt 25 år.

Les mer ... 2016-06-17
Berg kommunevåpen

Innkalling til møte i kommunestyret

Det innkalles til møte i kommunestyret 16. juni 2016. Sakspapirer kan lastes ned fra møtekalenderen.

Les mer... 2016-06-16
Berg kommunevåpen

Gratis konsert og friluftsaktivitet på Ersfjordstranda

Det arrangeres gratis konsert med Inge Bremnes og friluftsaktivitet sammen med Midt-Troms friluftsråd på Ersfjordstranda 17. juni kl. 18.

Les mer... 2016-06-10