berg.kommune.no

Utlysning av kommunale boligtomter på Skaland

Boligfelt: Kjæsvika Vest
14 boligtomter (tomt 1-14) - byggeklare våren 2017.

Søkere bes sette seg inn i retningslinjene før utfylling av søknadsskjema.

Søknadsfrist 20. november 2016.

Trekning umiddelbart etter søknadsfrist. Meddelelse om tildeling av tomt innen 1. desember 2016.

Kontaktperson: Wenche Pedersen, tlf. 415 65 177.

Henvendelser på e-post bes sendt via postmottak@berg.kommune.no.

 

Dokumenter