berg.kommune.no

Blir du med å rydde en strand?

Årets strandrydding startet i mai men noen strender trenger fortsatt din hjelp!
Nå som ferien er over tenkte vi å fortsette den store ryddingen.

Berg kommune i samarbeid med Midt-tromskommunene og Senja Avfall har, også i år, fått midler til en stor strandryddeaksjon. Aksjonen fortsetter nå i slutten av august og i september. Berg kommune søker derfor frivillige til å rydde langs strendene og folk som kan stille med båter.

De resterende områdene er delt inn i 9 soner.

Ryddesekker og hansker blir gjort tilgjengelig på rådhuset omløpende.
Oversikt over kontainere og innhenting av avfall vil bli annonsert på kommunens hjemmeside og på Facebook.

Dersom du ønsker å bidra- ta kontakt med Claire : ckk@berg.kommune.no

Soner som gjennstår.

Soner som gjennstår.

Soner som gjennstår.