English Tekststørrelse: A A A

Berg kommunevåpen

Kunngjøring

Forslag på adressenavn til nytt boligfelt på Kjerkegårdsneset

Berg kommune ønsker forslag til adressenavn på nytt boligfelt som er under opparbeidelse på "Kjerkegårdsneset". Området ligger på vestsiden av Kjæsvika boligfelt på Skaland.

Les mer... 2017-02-15
Berg kommunevåpen

Invitasjon til å komme med innspill til rullering 2016

Næringsfyrtårn i Berg

Midt-Troms Regionråd har bedt kommunene i regionen rullere sine næringsfyrtårn for kommende periode 2016-2019.

Det skal være prosjekt som:
1. Har næringsmessig betydning for kommunen og regionen.
2. Er tydelig og konkret (etablering av fysisk anlegg eller aktivitet som er målbar/gir opplevd resultat.

Les mer ... 2016-04-06
Berg kommunevåpen

Reguleringsplan for boligfeltet Kjæsvika Vest

Kunngjøring om høring og offentlig ettersyn

Formannskapet som planutvalg har i møte den 14.01.2016 i sak 50/15 vedtatt å sende reguleringsplan for boligfeltet Kjæsvika Vest på høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 04.03.2016 til 15.04.2016, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.

Høringsfrist er 15.04.2016.

Les mer... 2016-03-04

Høring og offentlig ettersyn

Privat forslag til reguleringsplan for gnr. 7, bnr. 18 og 21 i Berg

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-11 har formannskapet i Berg den 14. januar 2016 i sak 51/15, vedtatt å sende privat forslag til reguleringsplan for Sjåholmen (Kråkeslottet) på høring og legge det ut til offentlig ettersyn.

Frist for å avgi uttalelse settes til 3. mars 2016.

Les mer ... 2016-01-19
Kystplan Troms

Kystsoneplan for Berg kommune

l medhold av Plan- og bygningslovens § 11-15 kunngjøres at kommunestyret i Berg den 3. september 2015 i sak 45/15, har vedtatt kystsoneplan som er del av kommuneplanens arealdel.

Les mer... 2016-01-06
Berg kommunevåpen

Kunngjøring om offentlig ettersyn

Med bakgrunn i Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kap. 12 §§ 49-59, og Lov om stadnamn (stednavnloven) tildeler Berg kommune offisielle adresser til samtlige bebyggde områder i kommunen.

Høringsfrist: 6. februar 2015

Les mer... 2015-01-19

Høring - Nye veinavn i Berg

Berg kommune legger ut på høring nye veinavn i Berg med tilråding og godkjenning fra Språkrådet.

Frist for innsending av merknader er satt til 21. november 2014.

Les mer ... 2014-11-06
Berg kommunevåpen

Kunngjøring om offentlig ettersyn

KUNNGJØRING om offentlig ettersyn av privat reguleringsplan for Senja rorbuer, Hamn (Finnsæter) i Berg kommune.

Høringsfrist: 24. september 2014

Les mer... 2014-08-16
Berg kommunevåpen

Kunngjøring om offentlig ettersyn

KUNNGJØRING om offentlig ettersyn av søknad om endringer ved lokalitet for lakseoppdrett i Berg kommune.

Les mer... 2014-06-06
Berg kommunevåpen

Offentlig ettersyn

Forslag til behandlingskriterier for Næringsfondene i Berg

Forslag til behandlingskreterier for Næringsfondene i Berg legges med dette ut for offentlig ettersyn.

Les mer... 2013-12-05