English Tekststørrelse: A A A

Kystsoneplan for Berg kommune

l medhold av Plan- og bygningslovens § 11-15 kunngjøres at kommunestyret i Berg den 3. september 2015 i sak 45/15, har vedtatt kystsoneplan som er del av kommuneplanens arealdel.

Planen er utarbeidet i en interkommunal planprosess etter PBL kap. 9 og erstatter kommuneplanens arealdel av 21. juni 2011 hva angår kommunens sjøarealer. Planen fastsetter framtidig arealbruk for sjøarealene og er juridisk bindende ut til en nautisk mil utenfor grunnlinja. Tiltak må ikke være i strid med planens arealformål og bestemmelser. Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages, jfr. pbl § 11-15, 3. ledd.

Vedtatt plan, planbestemmelser og plan beskrivelse samt kommunestyrets vedtak i sak 45/15 gjøres tilgjengelig her for nedlasting: