English Tekststørrelse: A A A

Hjem | Helse og omsorg | Artikkel

Ledsagerbevis for mennesker med funksjonshemming

Berg kommune har i formannskapsmøte 17. mars 2003 vedtatt å innføre ledsagerbevis for funksjonshemmede, med grunnlag i retningslinjer utarbeidet av Rådet for funksjonshemmede.
LedsagerbevisLedsagerbeviset skal gjøre det mulig for funksjonshemmede som trenger assistanse å delta i arrangementer og bruke transportmidler uten å måtte betale dobbel billettpris. Ledsagerbevis er en frivillig ordning som mange kommuner har innført. Ledsagerbeviset utstedes av bostedskommunen. Ledsagerbeviset er gyldig for hele landet på de stedene som aksepterer ordningen.

Inntil kulturleder er ansatt er det sosial-tjenesten i Berg som behandler søknadene og utsteder ledsagerbevis.

Kommunen har tatt kontakt med alle private og offentlige aktører i kommunen som tar inngangspenger og har bedt dem akseptere ordningen.

Ta kontakt med sosialkontoret på 77 85 90 24 ved Karin Abelsendersom du ønsker nærmere informasjon.