English Tekststørrelse: A A A

Hjem | Helse og omsorg | Artikkel

Kommunesamarbeid mellom Berg, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Sørreisa og Lenvik:

Ny avdeling med 5 sengeposter opprettet på DMS

Ved DMS (Distriktsmedisinsk Senter) på Finnsnes ble det i går torsdag 23. mai 2013 opprettet en intermediær avdeling som er et tilbud til innbyggere som trenger en øyeblikkelig hjelp-innleggelse, men som ikke krever avansert medisinsk sykehusbehandling.

EN HISTORISK MILEPÆL i helsetilbudet i Midt-Tromsregionen uttaler Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen.

Aktuelle pasienter for innleggelse i intermediæravdelingen kan være personer med:

  • Aakutt forverring av KOLS
  • Ernæringssvikt
  • Dehydrering
  • Intravenøs behandling
  • Diagnostisert infeksjonssykdom
  • Brudd og skader der røntgenundersøkelse avklarer at sykehusinnleggelse ikke er nødvendig

Avdelingen er et samarbeid mellom de seks kommunene Dyrøy, Sørreisa, Berg, Torsken, Tranøy og vertskommunen Lenvik. Representanter fra fem av de seks samarbeidskommunene var sammen om å klippe snora da det nye tilbudet ble offisielt åpnet.

DMS intermed avd åpning 230513 (se txt-fil for navn på personer).jpg

Seks sakser, en fra hver av samarbeidskommunene, måtte til for å klippe snoren under offisiell åpning av intermediær avdeling ved DMS i Lenvik. Ordfører Geir-Inge Sivertsen fra Lenvik trakterer to sakser for slik å bistå Dyrøy kommune, som ikke kunne være til stede under åpningen. De øvrige er - fra
venstre: Sykepleier Karine Teigen Olsen, Geir-Inge Sivertsen, ordførerne Odd-Arne Andreassen fra Tranøy, Guttorm Nergård fra Berg og Fred Ove Flakstad fra Torsken, formannskapsrepresentant Hanne Fredriksen fra Sørreisa og fagleder Vera Jane Stigen. - Foto Anne-May Johansen