English Tekststørrelse: A A A

Hjem | Helse og omsorg | Artikkel

Ny bilstønadsordning

I 2003 startet en ny bilstønadsordning fra Rikstrygdeverket, vedrørende biler til funksjonshemmede. Den er delt inn i to grupper. Kassebiler med heis og rampe i Gruppe 2, og enkle personbiler i Gruppe 1.
Hvorfor?
For å utnytte ressursene bedre, vil hjelpemiddelsentralene nå jobbe mer med store og kompliserte bilsaker i gruppe 2, og brukerne selv sørge for bilkjøp og tilpasning av bil under gruppe 1.

Hvordan?
Brukeren i gruppe 1, kan få opptil 128.400,- i tilskudd. Med disse pengene, og eventuelt egne, skal brukeren selv finne egnet bil som dekker sitt behov i 11 år fremover, samt finne krav til kjøp av prisforhandlet bil. Dette skal kommunenes 1. linje - ergoterapeuter og fysioterapeuter - være behjelpelig med. Hjelpemiddelsentralen skal til slutt bestille tilpasningen fra biltilpasser. De kan også benyttes til vurdering, hvis brukeren ønsker det.

Ønsker du mer informasjon - ta kontakt med kommunens levekårsavdeling.