English Tekststørrelse: A A A

Generelle råd og veiledning

Generelt har alle offentlige kontorer plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning om sin egen virksomhet (Jf. forvaltningsloven § 11). NAV-kontoret har i tillegg en utvidet plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning som ikke bare er begrenset til eget fagområde (Jf. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen).

Hensikten med råd og veiledning er ikke bare å løse eksisterende problemer, men også forsøke å forebygge at problemer oppstår.
Les mer... 2010-02-15

Økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Økonomisk hjelp er beregnet på den som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller trygd.
Les mer... 2010-02-15

Nødhjelp er engangsytelse som kan ytes i en krisesituasjon.

NØDHJELP

Hvis du kommer i en økonomisk krisesituasjon og ikke har noen muligheter for annen hjelp, kan du henvende deg på NAV Berg og søke om nødhjelp.
Les mer... 2010-02-15