English Tekststørrelse: A A A

Berg kommunevåpen

Varsel om oppstart og høring av planprogram - Trafikksikkerhetsplan 2017-2020

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-2. Planprogram legges med dette ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker jfr. plan- og bygningsloven § 4-1.

Frist for å komme med innspill er 23. juni 2017.

Les mer... 2017-05-11

Planlegging i Berg kommune

Her kan du holde deg oppdatert på hva som foregår av planarbeid i kommunen. Planlegging er i henhold til kommuneloven og plan- og bygningsloven en lovpålagt oppgave for kommunene, jfr. kl § 5 og pbl kap. 3 til 14.

2016-10-19