English Tekststørrelse: A A A

Planlegging i Berg kommune

Her kan du holde deg oppdatert på hva som foregår av planarbeid i kommunen. Planlegging er i henhold til kommuneloven og plan- og bygningsloven en lovpålagt oppgave for kommunene, jfr. kl § 5 og pbl kap. 3 til 14.

I det digitale planregisteret til kommunen får du oversikt over hvilke planer som gjelder, hvilke som er til offentlig ettersyn og hvilke som er varslet oppstart på.

 

Digitalt planregister

2016-10-19