English Tekststørrelse: A A A

Prosjekter ved Senjahopen skole

Senjahopen skole har over mange år vært en aktiv prosjektskole. Helt fra læreplanen L97 ble innført tok skolen i bruk prosjektarbeidsmetoden i opplæringen. Denne uredde holdningen til å ta inn nye elementer i undervisningen har også avspeilet seg i skolens lange CV når det gjelder ulike prosjekter og forsøksordninger på skolenivå. Vi kan nevne Kystsamfunnsprosjektet, PILOT og Olweusprogrammet som tre tungvektere på prosjektfronten. Nå er skolen i gang med et nytt prosjekt som kalles Skoleutvikling i et tilpassa opplæringsperspektiv. Mer informasjon om de ulike prosjektene og ressurser kan du få ved å følge lenkene listet opp under.