Rådmannens oppgaver

Rådmannen er øverste leder for den samlede kommunale administrasjonen. Rådmannen skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Han har myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker i henhold til delegeringer gitt av kommunestyret.

Rådmannen har en ledergruppe som i tillegg til rådmannen består av økonomisjef, personalsjef, rådgiver oppvekst og rådgiver helse og omsorg.

Rådmannen i Berg

Tore - Jan Gjerpe er rådmann i Berg kommune, her har han jobbet siden 1. september 2015.

Gjerpe er opprinnelig fra Oslo, men har bodd og arbeidet i Karasjok siden 80-tallet. Han er gift og har to voksne barn og flere barnebarn.

Av utdannelse er han anleggsingeniør med tilleggsutdannelse i kommunalteknikk, økonomi og ledelse fra BI og pedagogisk seminar.
I godt voksen alder begynte Gjerpe å studere samfunnsfag ved universitetet i Tromsø og har en master i samfunnsplanlegging.
Han har tidligere hatt stilling som avdelingsingeniør i flere etater i Oslo kommune, vært lærer på teknisk fagskole og drevet eget konsulentkontor. Mellom 1999 og 2015 var han kontorleder for konsulentfirmaet Asplan Viak i Finnmark. Han har i en periode også vært engasjert som teknisk sjef i Gamvik kommune.
Som konsulent gjennom 24 år har Gjerpe i all hovedsak jobbet med oppdrag for kommunal sektor innenfor områdene prosjektering, plan og utredning. Gjennom oppdrag for svært mange kommuner i Troms og Finnmark, er han godt kjent med kommunenes utfordringer.