Om Skaland barnehage

Skaland barnehage ligger flott til i bygda Skaland. Der er det kort vei til fine turområder som fjære, fjell, skog og gapahuker. I og med at barnehagens beliggenhet er veldig fin, brukes nærområdet mye, både til fine turer og pedagogisk arbeid. Barnehagen ligger også nært skole, butikk, sykehjem og rådhus.

Vår visjon

Barnehagens visjon er «Et godt sted å være, leke og lære».

Avdelinger

Skaland barnehage er en 2-avdelings barnehage med 36 plasser. Barna fordeles på avdelingene Baktus 0-3 år med 9 plasser og Karius 3-6 år med 18 plasser.

Åpningstider

Mandag til fredag: 07:15 - 16:15