English Tekststørrelse: A A A

Kommunale skjemaer

Her finner du alle skjemaer som er lagt ut på Berg kommunes nettside.

Skjemaene er lagt ut i PDF-format. Det finnes ulike PDF-lesere, men skjemaene som ligger under "Byggesak", krever Adobe Reader 9.0 eller høyere.

 

Fagområde   Blankett/skjema
Pleie, rehabilitering og omsorg   Egensøknad om tjenester
     
Byggesak   Byggesaksblanketter kan lastes ned hos Direktoratet for byggkvalitet.
     
Teknisk   Gravemelding
     
Miljø   Søknad om motorferdsel i utmark (Scooterløyve)
    Legeærklæring til søknad om motorferdsel
     
Kulturskolen   Søknadsskjema 2010/2011
     
Kulturmidler   Kulturmidler 2016
     
Barnehage   Søknadsskjema
     
Skolefritidsordning   Søknadsskjema SFO