English Tekststørrelse: A A A

Hjem | Helse og omsorg | Artikkel

Skolefritidsordninga i Berg kommune

Skolefritidsordninga er åpen 10 måneder i året og følger skoleruta.

Åpningstiden:  
Skaland: 07.30  - 16.00  man-fre
Senjahopen: 07.15  - 15.45  man-fre
Det er 10 måneders betalingsplikt og ved opptak regnes betalinga f.o.m. 1.september t.o.m. 30.juni.

Plassen kan sies opp skriftlig med min. 3 måneders varsel. Det skal betales t.o.m. den siste dag i 3.etterfølgende måned fra oppsigelsen har funnet sted.

Ved mislighold av foreldrebetaling, kan SFO-plassen sies opp av formannskapet. Skriftlig varsel om oppsigelse blir gitt etter 3 måneders mislighold.

Det gis søskenmoderasjon med 50 % reduksjon for 2.barn og 75 % for øvrige barn. Det tas forbehold om at kommunestyret kan endre satsene i løpet av året.

Under forutsetning av ledig kapasitet kan foreldre/foresatte kjøpe tid før, i og/eller etter kjernetid for enkeltdager.

Timepris er satt til kr. 32,- pr. time.