Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler fra Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Målet for ordningen er at flest mulig barn og unge skal kunne delta på sosiale arenaer i ferie og fritid, uansett bakgrunn.

Søknadsfrist 10. desember.

For mer info og søknadsskjema se Bufdir sin nettside.

Den kommunale knutepunktsfunksjonen ivaretas av folkehelsekoordinator Hege Bekken. Ved spørsmål ta kontakt på hege.bekken@berg.kommune.no eller 468 82 717.