English Tekststørrelse: A A A

Berg kommunevåpen

Innkalling til møte i kommunestyret

Det innkalles til møte i kommunestyret 26. oktober 2017. Sakspapirer kan lastes ned fra møtekalenderen.

Les mer... 2017-10-19
Berg Vekst Drift AS

Ledig stilling hos Berg Vekst Drift AS

Berg Vekst Drift AS har ledig vikariat med mulighet for fast ansettelse som arbeidsleder/tilrettelegger.

Søknadsfrist: 10. november 2017.

Les mer ... 2017-10-19
Berg kommunevåpen

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11, har formannskapet i Berg vedtatt å legge forslag til reguleringsplan (Akvafarm II – plan-ID 192913201801) ut på høring og offentlig ettersyn. Planen innebærer utvidelse av industriområdet til Akvafarm AS.

Høringsfrist er 30.11.2017.

Les mer... 2017-10-19
Kommunevåpen Berg

Influensavaksinering, Høsten 2017

Det er nå tid for årets influensavaksinering og vaksinering mot lungebetennelse. I år vil det bli to mulige vaksinasjonsdager:
- Onsdag 18. oktober på Skaland, Kommunestyresalen
- Onsdag 25. oktober i Senjahopen, Strandheimen

Les mer ... 2017-10-03
Berg kommunevåpen

Høring - Nedklassifisering av kommunale veier

Formannskapet i Berg kommune har i sak 21/17 vedtatt å sende på høring forslag om å nedklassifisere en del kommunale veier, jfr veglovens §§ 7 og 8.

Frist for uttalelse: 31.10.2017.

Les mer... 2017-09-25
Skjermbilde_540x766

Områderegulering Senjahopen fiskerihavn

Høring og offentlig ettersyn av planforslag

Berg kommune varsler med dette at planforslaget til områderegulering for Senjahopen fiskerihavn legges ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 13.09.2017 – 25.10.2017 iht. Plan- og Bygningslovens §5-2 og §12-10.

Les mer ... 2017-09-13
Strandrydding 2017, Foto: Claire Kvalheim Kieffer

Blir du med å rydde en strand?

Årets strandrydding startet i mai men noen strender trenger fortsatt din hjelp!

Les mer ... 2017-08-24

Kirkelig Ungdomslokale, Bergsfjordveien 1757 på Skaland til salgs

Berg Sokn selger næringseiendommen Kirkelig Ungdomslokale i Bergsfjordveien 1757 på Skaland.

Les mer ... 2017-08-22
Stilling ledig

Tilsynsførere for barn i fosterhjem

Lenvik interkommunale barneverntjeneste søker personer som kan være tilsynspersoner (tilsynsførere) for barn i fosterhjem.

Les mer... 2017-04-24
NAV logo

NAV Berg endrer åpningstidene

NAV Berg endrer sin åpningstid fra 3. april 2017 inntil videre.

Mottaket skal være åpent en dag i uka på tirsdager fra kl 10.00 - 14.00.

Mottaket stenges for "drop-in" besøk mandag, onsdag, torsdag og fredag.

Les mer... 2017-03-20