English Tekststørrelse: A A A

stilling_ledig

Ledige stillinger i Berg kommune

Berg kommune har ledige stillinger som pedagogiske ledere i Senjahopen og Skaland barnehager, renholder Berg sykehjem, folkehelsekoordinator, lærer Berg voksenopplæring, lærer Berg skole og personlig assistent (BPA).

Søknadsfrist for alle stillingene er 26. mars 2017.

Les mer... 2017-03-02
NAV logo

NAV Berg endrer åpningstidene

NAV Berg endrer sin åpningstid fra 3. april 2017 inntil videre.

Mottaket skal være åpent en dag i uka på tirsdager fra kl 10.00 - 14.00.

Mottaket stenges for "drop-in" besøk mandag, onsdag, torsdag og fredag.

Les mer... 2017-03-20
Berg kommunevåpen

Hovedopptak til barnehagene og plass i skolefritidsordningen

Søknadsfristen for hovedopptak til barnehagene og plass i skolefritidsordningen er 1. april 2017.

Les mer... 2017-03-15
Berg kommunevåpen

Kunngjøring av fastsatt planprogram- områdeplan for Senjahopen havn

Kommunestyret har i møte 14.02.2017, sak 7/17, fattet følgende vedtak:

  1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til merknadsbehandling for planprogrammet for områderegulering Senjahopen Havn, og ber om at merknadene blir innarbeidet i planprogrammet.
  2. Forslag til planprogram for områderegulering Senjahopen havn, med innarbeidede merknader, fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1.
Les mer... 2017-03-02
Klubbe

Protokoll fra møte i kommunestyret

Protokoll fra møte i formannskapet og kommunestyret 23. februar 2017 kan lastes ned fra møtekalenderen.

Les mer... 2017-02-28
Berg kommunevåpen

Foreldremøte i Berg kommune utsatt

På grunn av dårlig værmelding velger vi å utsette det planlagte foreldremøtet i kveld på Breidablikk.

Vi kommer tilbake med ny dato på et senere tidspunkt.

2017-02-20
bergvaapen-liten_64x80

Retningslinjer for tildeling/salg av kommunale boligtomter

Retningslinjer for tildeling/salg av kommunale boligtomter er endret etter ny behandling i kommunestyret 13.12.2016.

Les mer... 2016-12-17
roteskreuz_80x78

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Les mer... 2016-11-07
Varsling 24

Varsling 24

Innbyggervarsling i Berg kommune

Berg kommune bruker varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.

Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Både du som privatperson og du som nøkkelperson i en bedrift, må sjekke at vi har mulighet til å nå deg.

Les mer ... 2016-10-18

Inkluderingsnavet Berg folkebibliotek

Distriktssenteret har laget film om Berg folkebibliotek som inkluderingsnav for nye innbyggere i kommunen.

Les mer ... 2016-09-29