English Tekststørrelse: A A A

Elevside for team 2

Utdrag fra L97 om mellomtrinnet:

"På mellomsteget trer faga tydelegare fram. Opplæringa skal gjere at elevane konsoliderer og videreutviklar den kunnskapen, dugleiken og dei holdningane dei har tileigna seg dei første åra."

Andre viktige ord som brukes om mellomtrinnets egenart er - "... fremme interesse og forståelse for egenarten til fagene, forholdet mellom teori og praksis, tverrfaglig arbeid gjennom temaorganisering og prosjektarbeid, arbeidsmåter som fremmer og utikler evne til konsentrasjon og målretta innsats over tid, utvikle gode arbeidsvaner og studieteknikker, utvikle sosiale evner og utvide sosiale relasjoner, ansvar og planlegging av egen læring, utvikle fantasi og evne til kritisk tenkning..." 

Det skal også legges til rette for å kunne nytte et vidt spekter av arbeidsmåter som gir elever med ulike forutsetninger og behov mulighet til å lære og forstå oppgavene de møter i opplæringen.

Lærerne må samarbeide om progresjon og arbeidsmåter som gir en god overgang fra mellomtrinnet til ungdomsskolen.