English Tekststørrelse: A A A

Kommunevalget 2015

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er mandag 14. september 2015. Berg kommune har også valgdag søndag 13. september. Du må stemme i egen kommune på valgdagen(e).

Fra 10. august og fram til valgdagen, vil det bli mulig å avgi stemme på ulike steder fram til 11. september. 

På regjeringens valgportal valg.no vil du fortløpende finne oppdatert informasjon om høstens kommunevalg.

Valglister

Velgerne i Berg kommune har fire godkjente valglister å velge mellom ved høstens kommunevalg:

Arbeiderpartiet.jpg

Berg_Fellesliste.jpg

Berg_samlingsliste.jpg

Fremskrittspartiet.jpg

Forhåndsstemmegivning

I medhold av valglovens §§ 8-1 og 8-3 har valgstyret i Berg fastsatt slik tid og sted for forhåndsstemmegivning i Berg kommune i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015:

Berg rådhus, informasjonen:

  • Fra og med 10. august, kl. 10.00 til kl.14.00, mandag til fredag
  • Lørdag 29. august, kl. 10.00 til kl. 14.00.

Berg sykehjem:

  • Onsdag 9. september, kl. 10.00 til kl. 11.00

Strandheimen eldresenter:

  • Onsdag 9. september, kl. 12.00 til kl. 12.30.